Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIEODPŁATNE PORADNICTWO I NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
  Grupa:   NIEODPŁATNE PORADNICTWO I NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Nazwa pozycji   Kto jest uprawniony do otrzymania darmowej pomocy prawnej?
 
Do otrzymania darmowej pomocy prawnej uprawniona jest osoba, która:
  1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskała prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),
  2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
  3. uzyskała zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
  5. nie ukończyła 26 lat,
  6. ukończyła 65 lat,
  7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (każdy zagrożony lub poszkodowany),
  8. jest w ciąży.
 
  Data publikacji   2016-01-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 19201