Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 
  Grupa:   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Nazwa pozycji   Informacja dotycząca zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"
 

Dotyczy: POKL.GOPS 4215/ 6 /2015
Wynik zapytania ofertowego z dnia 12.02.2015r. upublicznionego w dniu 13.02.2015r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Laszki pod adresem (www.laszki.pl/bip), Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach pod adresem (www.laszki.pl/bip/gops), oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, dotyczącego realizacji szkoleń dla 4 beneficjentów projektu systemowego, „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie:
1. Trening Kompetencji i umiejętności społecznych
2. Indywidualne doradztwo zawodowe i personalne
3. Terapia psychologiczna

Więcej informacji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
 
  Data publikacji   2015-03-18Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Józefa Buczkowska
Osoba odpowiedzialna za treść:   Józefa Buczkowska
 
  Ilość odwiedzin: 1569597