Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Zapytanie ofertowe w ramach projektu
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Laszki /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla 4 beneficjentów projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Laszki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ? Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń:
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2. Indywidualne doradztwo zawodowe i personalne
3. Terapia psychologiczna

Więcej informacji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
 
  Data publikacji   2015-02-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Andrzej Piekuś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1440022