Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 27.02.2014r. upublicznionego w dniu 27.02.2014r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Laszki pod adresem (www.laszki.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, dotyczącego realizacji szkoleń dla 7 beneficjentów projektu systemowego. „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z zakresu:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Indywidualne doradztwo zawodowe i personalne, oraz Terapia psychologiczna, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta złożona przez:
EDU PROGRES Paweł Graboń
Widna Góra ul. Jarosławska 51
37-500 Jarosław

Więcej informacji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

 
  Data publikacji   2014-03-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Józefa Buczkowska
 
  Ilość odwiedzin: 1440014