Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Korzenica - Kobyluchy 2021-01-04
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Korzenica - Bałtowski 2021-01-04
Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Bobrówka - Kąty 2021-01-04
Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Korzenicy w zakresie zmiany pokrycia z papy na blachę wraz z obróbkami, odwodnieniem i dociepleniem dachu ? etap II 2020-12-28
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miękisz Stary stanowiących własność Gminy Laszki (mienie wiejskie wsi Miękisz Stary) przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne. 2020-12-31
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Laszki przeznaczonych do dzierżawy na okres do dnia 31 sierpnia 2025 r. w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne 2020-12-31
Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów następujących szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w okresie od 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ( 2020-12-30
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko 2020-12-22
Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r 2020-12-14
Zakroszenie do składania ofert na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Laszki 2020-12-16
Przetarg nieograniczony Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Laszki 2020-11-25
Zaproszenie do składania ofert na Budowa parkingu przy boisku sportowym w Korzenicy 2020-10-14
Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin 2020-10-26
Zaproszenie do skłądania ofert na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin 2020-10-08
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania związanego z Budową kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina ? Miękisz Nowym oraz Miękisz Nowy ? Miękisz Stary 2020-08-12
Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Korzenica 2020-07-28
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korzenica 2020-09-03
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 2020-08-17
Przetarg nieograniczony na : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina ? Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy ? Miękisz Stary 2020-07-15
Informacja z otwarcia ofert - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korzenica 2020-08-12
Zaproszenie do składania ofert na 1. Remont drogi wewnętrznej Bobrówka ?Osiedle 2020-08-03
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korzenica 2020-07-28
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowa drogi wewnętrznej Korzenica - Kośćiół 2020-08-03
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korzenica 2020-08-03
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.: 302/4, 302/6, 302/8). 2020-06-15
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Korzenica przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległych (dz.: 67/1, 67/2). 2020-06-15
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Laszki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (dz. 1981). 2020-06-15
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Wysock-Brzoza 2020-05-14
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnnej nr 111551R Wietlin -wieś 2020-04-28
Plan zamówień na rok 2020 2020-01-29

  Ilość odwiedzin: 44827