Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Zaproszenie do składania ofert na Budowa parkingu przy boisku sportowym w Korzenicy 2020-10-14
Zaproszenie do skłądania ofert na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin 2020-10-08
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania związanego z Budową kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina ? Miękisz Nowym oraz Miękisz Nowy ? Miękisz Stary 2020-08-12
Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Korzenica 2020-07-28
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 2020-08-17
Przetarg nieograniczony na : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miękisz Nowy etap I wraz z łącznikami Bukowina ? Miękisz Nowy oraz Miękisz Nowy ? Miękisz Stary 2020-07-15
Informacja z otwarcia ofert - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korzenica 2020-08-12
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korzenica 2020-07-28
Zaproszenie do składania ofert na 1. Remont drogi wewnętrznej Bobrówka ?Osiedle 2020-08-03
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korzenica 2020-08-03
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowa drogi wewnętrznej Korzenica - Kośćiół 2020-08-03
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.: 302/4, 302/6, 302/8). 2020-06-15
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Korzenica przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległych (dz.: 67/1, 67/2). 2020-06-15
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Laszki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (dz. 1981). 2020-06-15
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Wysock-Brzoza 2020-05-14
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnnej nr 111551R Wietlin -wieś 2020-04-28
Plan zamówień na rok 2020 2020-01-29
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 111579R Wysocko-wieś 2019-05-16
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LASZKI W 2019 R. 2019-01-25
Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019 2018-12-10
Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej Laszki-Kozły w km. 0+000-0+980 2018-05-23
Plan zamówień na rok 2018 2018-01-26

  Ilość odwiedzin: 18983