Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Charytany przeznaczonych do dzierżawy na okres 9 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne (cz. dz. 572/1). 2020-03-17
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bobrówka przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne (dz. 388/1). 2020-03-17
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Charytany przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne (dz. 591/1). 2020-03-17
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miękisz Stary przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne (dz. 391). 2020-03-17
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wietlin Trzeci (RGR-II.6840.15.8.2019 - dz. 117/28, 117/29). 2020-03-10
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Korzenica (RGR-II.6840.10.9.2019 - dz. 739, 740). 2020-03-10
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wietlin Pierwszy (RGR-II.6840.12.7.2019 - dz. 93/26). 2020-03-10
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laszki (RGR-II.6840.7.7.2019 - dz. 2728/12). 2020-03-10
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laszki (RGR-II.6840.13.8.2019 - dz. 2725/32). 2020-03-10
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laszki (RGR-II.6840.1.9.2019 - dz. 2251/3, 2251/6, 2261/3). 2020-03-10
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowa stadionu sportowego w Laszkach w zakresie utwardzenia płyty przed sceną widowiskową 2020-03-03
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Miękisz Nowy ? Mokre dz. nr 909 2020-03-03
Zakup i ustawienie sześciu trybun mobilnych na boiskach sportowo-rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy i Miękiszu Nowym 2020-01-20
Utwardzenie terenu na boiskach sportowo-rekreacyjnych w Wietlinie, Korzenicy, Miękiszu Nowym 2020-01-20
Zaproszenie do składania ofert na Remont bieżący dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2020-02-04
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na " KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY LASZKI ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LASZKI" 2020-01-31
Budowa świetlicy wiejskiej w Laszkach z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury - rozbiórka istniejącego budynku 2020-01-24
Plan zamówień na rok 2020 2020-01-29
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Bukowina ( dz. 612) 2020-01-14
Zaproszenie do składania ofert na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Laszki na rok 2020 2019-12-16
Remont Ośrodka Zdrowia w Laszkach - ułożenie wykładziny gumowej łatwo zmywalnej w poczekalni, korytarzu i sanitariatach 2019-12-10
Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Laszki 2019-12-12
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Laszki 2019-11-29
Przetarg nieograniczony Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2019-12-05
Zapytanie ofertowe - Usuwanie azbestu 2019-09-18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usuwanie azbestu 2019-09-18
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę motopompy pożarniczej dla OSP Laszki 2019-08-21
Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnnych Laszki-Podstaw oraz Laszki-Bawoły 2019-08-23
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Miękisz Nowy- Sieniawka 2019-08-02
Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do punktu przedszkolnego oraz urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Korzenicy 2019-07-18
Zaproszenie do składania ofert na Dostosowanie sanitariatów i sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Korzenicy 2019-07-16
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi wewnętrznej w m. Korzenica 2019-06-27
Zaproszenie do składania ofert na Remont i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2019-05-10
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 111579R Wysocko-wieś 2019-05-16
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka, Wysocko, Wietlin wieś, Wietlin Pierwszy 2019-04-18
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Charytany 2019-04-01
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LASZKI W 2019 R. 2019-01-25

  Ilość odwiedzin: 244630