Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Petarg nieograniczony na : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Laszki w roku 2022 2021-11-23
Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Gminy Laszki 2021-11-19
Tryb podstawowy: Dowóz uczniów do szkół oraz przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w formie biletów miesięcznych imiennych w roku 2022 2021-11-08
Zaproszenie do składania ofert na : Odbiór wyrobów zawierających azbest 2021-09-08
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi wewn. Laszki- baza ZWIK 2021-09-24
Zaproszenie do składania ofert na Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi wewn. Laszki- baza ZWIK 2021-10-05
Zaproszenie do składania ofert na:Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Laszki ? Broszko 2021-08-06
Zaproszenie do składania ofert na : Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Charytany 2021-07-30
Przebudowa dróg gminnych w m. Bukowina - Osada 2021-07-28
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-26
Unieważnienie postępowania na : Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Charytany 2021-07-07
Przebudowa dachu budynku remizo-świetlicy w m. Wysock w zakresie zmiany pokrycia z papy na blachę wraz z obróbkami, odwodnieniem i dociepleniem dachu 2021-06-11
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laszki dz. nr 3117,3118,3119,3179 2021-07-06
Unieważniony Przebudowa studni wraz z SUW w Wietlinie oraz opracowanie dokumentacji technicznej 2021-04-22
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi wewnętrznej w m. Wietlin Trzeci- Barnaś dz. nr 116/3 2021-04-22
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi wewnętrznej w m. Korzenica ? Karapyty -Grenda 2021-04-22
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowa drogi gminnej Wietlin ? Wysocko nr 111576R w m. Wietlin 2021-04-22
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laszki z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury 2021-03-22
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi wewnętrznej Wysocko-Wielgos 2021-03-31
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi wewnętrznej w m. Wysocko-Pasiecznik 2021-03-26
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bobrówce 2021-02-10
Zaproszenie do składania ofert na Remonty bieżące dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2021-03-08
Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów następujących szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w okresie od 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ( 2020-12-30
Zakroszenie do składania ofert na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Laszki 2020-12-16
Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r 2020-12-14
Przetarg nieograniczony Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Laszki 2020-11-25
Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin 2020-10-26
Zaproszenie do składania ofert na Budowa parkingu przy boisku sportowym w Korzenicy 2020-10-14
Zaproszenie do skłądania ofert na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin 2020-10-08
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korzenica 2020-09-03
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 2020-08-17
Informacja z otwarcia ofert - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korzenica 2020-08-12
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korzenica 2020-08-03
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowa drogi wewnętrznej Korzenica - Kośćiół 2020-08-03
Zaproszenie do składania ofert na 1. Remont drogi wewnętrznej Bobrówka ?Osiedle 2020-08-03
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korzenica 2020-07-28
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Wysock-Brzoza 2020-05-14
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnnej nr 111551R Wietlin -wieś 2020-04-28
Plan zamówień na rok 2020 2020-01-29

  Ilość odwiedzin: 595609