Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Laszki przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej (cz. dz. 446). 2019-11-05
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wietlin Trzeci przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej (cz. dz. 120/4). 2019-11-05
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w formie ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na cele rolne (cz. dz.: 193, 196 i 197) 2019-10-28
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miękisz Nowy przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w formie ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na cele rolne (cz. dz.: 168/2, 168/3, 795/3, 797/8, 1072/3 i 1135/1) 2019-10-28
Zapytanie ofertowe - Usuwanie azbestu 2019-09-18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usuwanie azbestu 2019-09-18
Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnnych Laszki-Podstaw oraz Laszki-Bawoły 2019-08-23
Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę motopompy pożarniczej dla OSP Laszki 2019-08-21
Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do punktu przedszkolnego oraz urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Korzenicy 2019-07-18
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Miękisz Nowy- Sieniawka 2019-08-02
Zaproszenie do składania ofert na Dostosowanie sanitariatów i sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Korzenicy 2019-07-16
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi wewnętrznej w m. Korzenica 2019-06-27
Zaproszenie do składania ofert na Remont i przebudowę dróg wewnętrznych w m.Wietlin 2019-06-27
Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 111579R Wysocko-wieś 2019-05-16
Zaproszenie do składania ofert na Remont i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2019-05-10
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka, Wysocko, Wietlin wieś, Wietlin Pierwszy 2019-04-18
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Charytany 2019-04-01
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LASZKI W 2019 R. 2019-01-25

  Ilość odwiedzin: 93776