Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Tryb podstawowy: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Wietlin Osada 2023-04-19
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w m. Miękisz Stary 2023-05-22
Tryb podstawowy: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękiszu Starym 2023-03-30
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękiszu Starym - unieważniony 2023-03-16
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrówka ? Gmina Laszki 2023-03-14
Tryb podstawowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy - Etap II cz. 2 2023-01-18
Plan zamówień publicznych na rok 2023 2023-01-18
Tryb podstawowy Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Laszki. 2022-12-06
Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Laszki w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r 2022-11-15
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Laszki. 2022-11-02
Tryb podstawowy: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dla dzieci placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Laszki w roku 2023 2022-10-27
Tryb podstawowy: Dostawa sprzętu IT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ? projekt grantowy 2022-10-24
Tryb podstawowy: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy 2022-09-20
Zapytanie ofertowe: Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Miękisz Nowy 2022-09-16
Pełnie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietlin, Wietlin Pierwszy 2022-09-07
Tryb podstawowy: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietlin, Wietlin Pierwszy 2022-07-28
Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki 2022-07-11
Plan zamówień 2022 2022-01-18
Zapytanie ofertowe na odbiór z nieruchomości położonych na terenie Gminy Laszki wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i utylizacją odpadów 2022-07-07
Zapytanie ofertowe na : Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy ? Etap II 2022-03-08
Tryb podstawowy : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miękisz Nowy - etap II 2022-01-20
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-26
Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin 2020-10-26
Zaproszenie do skłądania ofert na sprzedaż i dostawę wraz z montażem wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Wietlin 2020-10-08
Plan zamówień na rok 2020 2020-01-29

  Ilość odwiedzin: 1841716