Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


 

 

RGR I 271.2.13.2018                                               

Laszki, dnia 2018-08-30

                                                                          

 

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

 

     Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z procedurą P/7/1 - zakup towarów usług i robót budowlanych na Przebudowę drogi Miękisz Nowy-Sklep.

         Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 25 000,00 zł. Zamawiający na dzień rozstrzygnięcia postępowania nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. Równocześnie uprzejmie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do składania ofert oraz za przygotowanie i złożenie oferty. Informuję, iż Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zadania. 

 

 

 

Stanisław Gonciarz
WÓJT GMINY LASZKI

 

 

  Ilość odwiedzin: 20112