Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 8969


Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
SOS-II-01: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo - adresowych, zniszczenia,utraty lub upływu terminu ( po 10 latach ) po raz pierwszy i dla osoby małoletniej 2010-01-31
SOS-II-02: Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu, zniszczeniu dowodu osobistego 2010-01-31
SOS-II-03: Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy 2010-01-31
SOS-II-04: Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego 2010-01-31
SOS-II-05: Zameldowanie na pobyt stały 2010-01-31
SOS-II-06: Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy 2010-01-31
SOS-II-07: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 2010-01-31
SOS-II-08: Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego unii europejskiej na pobyt stały 2010-01-31
SOS-II-09: Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego unii europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 2010-01-31
SOS-II-10: Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 2010-01-31
SOS-II-11: Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2010-01-31
SOS-II-12: Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 2010-01-31
SOS-II-13: Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2010-01-31
SOS-II-14: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o pobycie stałym/Czasowym 2010-01-31
SOS-II-15: Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych 2010-01-31
SOS-II-16: Udostępnienie rejestru wyborców 2010-01-31
SOS-II-17: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A 2010-01-31
SOS-II-18: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywatela państwa członkowskiego unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim 2010-01-31


  Ilość odwiedzin: 2045252