Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 14475

Wójt jest organem wykonawczym gminy, wybieranym w wyborach samorządowych. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa: przygotowanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

(Dz. U. z 2002 Poz. 142. Nr. 1591 z póz. zmian.)Data publikacji:


Osoby odpowiedzialne:
Wójt Gminy Laszki
Stanisław Gonciarz
Tel: (16) 628 50 46 w. 112
  Ilość odwiedzin: 2045140