Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 8047
 1. Nazwa Szkoły brzmi „Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym”.
 2. Szkoła posiada imię, sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 3. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.
 4. Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym jest szkołą publiczną:
  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia;
  2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 5. Siedzibą szkoły jest budynek mieszczący się w miejscowości Miękisz Stary nr 19A.
 6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Laszki.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty.
 8. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący. Do obwodu Szkoły należą miejscowości: Miękisz Stary, Charytany.
 9. Dopuszcza się możliwość przyjmowania do Szkoły uczniów spoza obwodu szkolnego Szkoły, w miarę posiadanych miejsc.
 10. Szkoła jest jednostką budżetową.
 11. Szkoła posiada:
  1. pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
  2. stempel prostokątny z adresem i numerem telefonu i faxu szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, 37-543 Laszki, tel./fax 016 6285093
 12. Szkoła posiada swoją stronę internetową.


Osoba publikująca: Tomasz Madej
Data publikacji: 2015-01-13

  Ilość odwiedzin: 2045193