Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla
 

SZANOWNI PAŃSTWO

Wójt Gminy Laszki zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego realizowanego na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I. Nazwa zadania:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla. Projekt inwestycyjny realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 4. ? Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.3. Gospodarka Wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla. Projekt inwestycyjny realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 4. ? Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.3. Gospodarka Wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1.

Inwestycja obejmuje:

Roboty ziemne (wykopy), roboty montażowe kolektorów ściekowych grawitacyjnych i rurociągów tłocznych, wykonanie przewiertów, próby szczelności, odtworzenie nawierzchni, dostawa i montaż pompowni ściekowych wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem ? szt 2

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje tyczenie geodezyjne sieci, przeprowadzenie rozruchu technologicznego, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Pełna treść zaproszenia oraz załączniki -> poniżej

 
  Data publikacji   2018-01-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Paweł Hausner
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1668654