Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ocena oddziaływania na środowisko planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
 

W dniu 11 lutego 2015 r. strona ukraińska przekazała Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dokument, który stanowi część Raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie, jako organom terenowej administracji rządowej właściwym ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko przetłumaczoną na język polski przekazaną przez stronę ukraińską część dokumentacji, w celu jej wyłożenia społeczeństwu do wglądu.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. znak: WOOŚ.442.7.2014.AW-148.

 
  Data publikacji   2015-03-05Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Andrzej Halwa
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1668616