Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Laszki /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla 7 beneficjentów projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń:
1. Bukieciarstwo i Florystyka
2. Opiekun osób starszych

Więcej informacji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
 
  Data publikacji   2014-05-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Józefa Buczkowska
 
  Ilość odwiedzin: 2045181