Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa dachu (konstrukcji i pokrycia z papy na blachę) na budynku Ośrodka Współpracy Regionalnej w Laszkach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 2019-02-21
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowa dachu ( konstrukcji i pokrycia z papy na blachę ) na budynku Ośrodka Współpracy Regionalnej w Laszkach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 2019-02-08
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wietlin Osada przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej (cz. dz. 754/67). 2019-02-05
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019 2018-12-18
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019 2018-12-21
Informacja z otwarcia ofert - Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Laszki 2018-12-21
Zawiadomienie o wyborze oferty - Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Laszki 2018-12-27
Informacja z otwarcia ofert - Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne 2018-12-21
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne 2018-12-24
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LASZKI W 2019 R. 2019-01-25
Zaproszenie do składania ofert na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Laszki 2018-12-14
Zaproszenie do składania ofert na Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w oparciu o bilety miesięczne 2018-12-13
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej Laszki-Charytany 2018-11-09
Informacja z otwarcia ofert - Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Wietlin Trzeci 2018-11-21
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Wietlin Trzeci 2018-11-22
Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019 2018-11-23
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019 2018-12-03
Unieważnienie postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019 2018-12-03
Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2019 2018-12-10
Zawiadomienie o wyborze oferty- Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-11-09
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Laszki-Charytany 2018-11-08
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi Wietlin-Potok 2018-11-08
Zaproszenie do składania ofert na Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Wietlin Trzeci 2018-11-07
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-11-05
Zawiadomienie o wyborze oferty - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy 2018-11-02
Informacja z otwarcia ofert - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy 2018-10-29
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi gminnej Laszki-Charytany 2018-10-25
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi Wietlin-Potok 2018-10-25
Unieważnienie postępowania Remont drogi Wietlin-Potok 2018-10-25
Unieważnienie postępowania Remont drogi gminnej Laszki-Charytany 2018-10-25
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-24
Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-10-24
Przetarg nieograniczony Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy 2018-10-19
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-10-17
Ogłoszenie wyników na Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych z terenu Gminy Laszki 2018-10-12
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi gminnejj Laszki-Charytany w km 0+600 - 1+ 500+ 2018-10-10
Zaproszenie do składania ofert Remont drogi Wietlin Potok 2018-10-10
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych z terenu Gminy Laszki w ramach projektu pn. 2018-09-24
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-10-03
Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-10-03
Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi Miękisz Nowy -Sklep 2018-09-24
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-09-10
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-08-30
Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-08-30
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Korzenica-Karapyty 2018-08-03
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Wysocko-cmentarz 2018-08-03
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Wysocko-cmentarz 2018-08-06
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Korzenica-Karapyty 2018-08-14
Zaproszenie do składania ofert Remont drogi Wysocko -Węgry 2018-08-14
Zaproszenie do składania ofert Przebudowa drogi gminnej Tuchla -Tuchla Osada 2018-08-14
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-08-16
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Tuchla-Tuchla Osada 2018-08-28
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi Wysocko-Węgry 2018-08-28
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Tuchla-Tuchla Osada 2018-08-29
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi Wysocko-Węgry 2018-08-29
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Wysocko-cmentarz 2018-07-25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Przebudowę drogi gminnej Korzenica-Karapyty 2018-07-25
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Korzenica-Karapyty 2018-07-25
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laszki 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laszki 2018-07-18
Zaproszenie do składania ofert Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laszki 2018-07-03
Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi gminnej Korzenica - Karapyty 2018-07-09
Informacja z otwarcia ofert -Przebudowa drogi gminnej Korzenica -Karapyty 2018-07-09
Zaproszenie do składania ofert Przebudowa drogi gminnej Korzenica -Karapyty 2018-07-09
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Laszki-Kozły w km 0+000-0+980 2018-06-12
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Wysocko-wieś 2018-06-08
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Laszki-Kozły w km 0+000-0+980 2018-06-07
zawiadomienie o wyborze oferty - PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOCKU 2018-04-25
informacja z otwarcia ofert: "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Wysocku" 2018-04-19
Plan zamówień na rok 2018 2018-01-26
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2017-01-27

  Ilość odwiedzin: 229263