Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach

Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 24 września 2020 roku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach. Funkcję będzie pełniła Pani Dorota Rebuś.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach;
  • monitorowaniem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach
Pani Dorota Rebuś
adres do korespondencji: Laszki 36, 37-543 Laszki
telefon: 16 628 50 46 wew.103
e-mail: d.rebus@laszki.eu

Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz.U z 2020 r poz. 1062 ze zm.).Osoba publikująca: Tomasz Madej
Data publikacji: 2021-02-10
  Ilość odwiedzin: 1569608