Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-II-06: Zamiana nieruchomości
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-II-06

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Kamila Trojnar (Inspektor)
I piętro pok. Nr 8 tel. (16) 628 50 46 wew. 108
Sposób załatwienia sprawy Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego
Wymagane dokumenty
 • Wniosek zawierający następujące elementy:
  • imię, nazwisko wnioskodawcy,
  • adres wnioskodawcy,
  • nr i pow. działki, obręb ewidencyjny.
 • Załącznik do wniosku:
  • dokument własności (np. akt własności ziemi/kserokopia/, odpis z księgi wieczystej)
  • mapa ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością proponowaną do zamiany (mapę wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
  • Kartograficznej w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17).
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy W ciągu trzech miesięcy od wyrażenia zgody na zamianę przez właściwy organ
Tryb odwoławczy Nie przysługuje tryb odwoławczy
Formularze do pobrania
 • Brak
Inne informacje W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Podstawa prawna
 • art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2040574