Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2020 r.
 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w Laszkach Nr XIV/100/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. od 01 marca 2020 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie za osobę.

2. Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie za osobę.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy płatności:

 1. za styczeń i luty - termin wpłaty do 28 lutego danego roku;
 2. za marzec i kwiecień - termin wpłaty do 30 kwietnia danego roku;
 3. za maj i czerwiec - termin wpłaty do 30 czerwca danego roku;
 4. za lipiec i sierpień - termin wpłaty do 31 sierpnia danego roku;
 5. za wrzesień i październik - termin wpłaty do 31 października danego roku;
 6. za listopad i grudzień - termin wpłaty do 31 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Żurawicy o/Laszki nr:

55 9113 1043 2006 6000 0013 0010

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pobierana przez Gminę Laszki, będzie obliczana jako iloczyn zadeklarowanego rodzaju pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w Uchwale Nr XIV/100/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. od 01 marca 2020 r. stawki wynoszą:

 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny:
  1. o pojemności 60 l - 2,90 zł.
  2. o pojemności 120 l - 5,90 zł.
  3. o pojemności 240 l - 11,80 zł.
  4. o pojemności 1100 l - 54,00 zł.
  5. o pojemności KP-7 - 344,00 zł.
 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
  1. o pojemności 60 l - 11,60 zł.
  2. o pojemności 120 l - 23,60 zł.
  3. o pojemności 240 l - 47,20 zł.
  4. o pojemności 1100 l - 216,00 zł.
  5. o pojemności KP-7 - 1378,80 zł.
 
  Data publikacji   2020-03-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 289047