Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   INFORMACJE
i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 27.03.2015r. upublicznionego w dniu 27.03.2015r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Laszki pod adresem (www.laszki.pl/bip), Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach pod adresem (www.laszki.pl/bip/gops), oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, dotyczącego realizacji szkoleń dla 4 beneficjentów projektu systemowego, „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie:
1. Kurs komputerowy
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta złożona przez:

Więcej informacji znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
 
  Data publikacji   2015-04-09Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Józefa Buczkowska
 
  Ilość odwiedzin: 1558593