Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Wysocko-cmentarz
 

RGR I.271.2.10.2018                                                                                             

Laszki, dnia 03.08.2018 r.

 

 

                                                                                 Wg listy

                                                                          (oznaczenie Wykonawcy)

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
na: "Przebudowa drogi gminnej Wysocko-cmentarz"

                                     

 

INFORMACJA
z otwarcia ofert

 

Gmina Laszki, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: "Przebudowę drogi gminnej Wysocko-cmentarz".

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

30 479,33 zł

 

Ofertę złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

1

Usługi Transportowe Piotr Jedynak
Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

42 312,00 zł

60 miesięcy

2

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik

30 356,40 zł

24 miesiące

 

 

                                               Stanisław Gonciarz

WÓJT GMINY LASZKI

 
  Data publikacji   2018-08-03


Osoba, która stworzyła pozycję:   Janusz Kozioł
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 56032