Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-III-04: Wydanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-III-04

WYDANIE NAKAZU USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Bara – Inspektor
I piętro, pokój nr 15, tel. (016) 628 50 46 wew. 115
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania
Wymagane dokumenty
  • Wniosek zawierający informację o miejscu nielegalnego składowania odpadów
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy W ciągu 30 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Formularze do pobrania
  • Brak
Inne informacje Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą.
Podstawa prawna
  • art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm./
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 – 15:30, środa 8:00 – 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.itl.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1668442