Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-17: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-17

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie decyzji o wpisie wyborcy do rejestru wyborców
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  • Do wglądu: dowód osobisty
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy 3 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Jarosławiu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji
Formularze do pobrania
  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Inne informacje Wyborcy, którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:
  • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały
  • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy
  • stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 Nr 190, poz. 1360 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 2040567