Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   SOS-II-14: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o pobycie stałym/Czasowym
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr SOS-II-14

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI O POBYCIE STAŁYM/CZASOWYM
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Andrejko - Inspektor
I piętro, pokój nr 5, tel. 16 628 50 46 wew. 105
Sposób załatwienia sprawy
 • Wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o:
 • aktualnym zameldowaniu na pobyt stały/czasowy
 • poprzednim zameldowaniu na pobyt stały/czasowy
 • wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego/czasowego
 • braku zameldowania
 • wspólnym zameldowaniu
Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość
Opłaty Opłata skarbowa:
 • od wydania zaświadczenia - 17 zł
(wpłata w kasie Urzędu Gminy Laszki)
Czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni
Tryb odwoławczy Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Laszki w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie
Formularze do pobrania
 • Druk - Podanie
Inne informacje Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której dane dotyczą.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2010-01-31Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Iwona Andrejko
 
  Ilość odwiedzin: 2040628