Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAŁATWIANIE SPRAW
 
  Grupa:   ZAŁATWIANIE SPRAW
  Nazwa pozycji   RGT-II-02: Oddanie nieruchomości w użyczenie
 
Urząd Gminy Laszki
Karta nr RGT-II-02

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE
Komórka odpowiedzialna REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI TERENAMI
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Kamila Trojnar (Inspektor)
I piętro pok. Nr 8 tel. (16) 628 50 46 wew. 108
Sposób załatwienia sprawy Zawarcie umowy użyczenia
Wymagane dokumenty
 • Wniosek zawierający następujące elementy:
  • imię, nazwisko wnioskodawcy,
  • adres wnioskodawcy,
  • nr i pow. nieruchomości, obręb ewidencyjny,
  • cel użyczenia nieruchomości.
 • Załączniki:
  • mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem o który wnioskodawca się ubiega (mapę wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17).
Opłaty Nie pobiera się opłat
Czas załatwienia sprawy Załatwienie sprawy następuje w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku w zależności od stopnia skomplikowania sprawy
Tryb odwoławczy Nie przysługuje tryb odwoławczy
Formularze do pobrania
 • Brak
Inne informacje
Podstawa prawna
 • art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).
Metryczka Urzędu URZĄD GMINY W LASZKACH
Adres:
37-543 Laszki 36
Tel.: centrala (0 prefix 16) 628 50 46
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7:30 - 15:30, środa 8:00 - 16:00
e-mail: sekretariat@laszki.eu
Strona internetowa: www.laszki.pl
 
  Data publikacji   2009-12-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2045113