Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA ODPADAMI
 
  Grupa:   GOSPODARKA ODPADAMI
  Nazwa pozycji   Zmiany w gospodarce odpadami od 1 marca 2021 r.
 

W związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Laszkach Nr XIX/157/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz XXI/173/21 oraz XXI/174/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Laszki, zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzono zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

W związku z powyższym zachodzi konieczność złożenia nowej deklaracji określającej wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązujących od 1 marca 2021 r. uwzględniającej nową stawkę oraz zwolnienie z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym.

Deklaracje tą muszą złożyć wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Laszki.

 
  Data publikacji   2021-02-18Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Madej
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2047979