Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Ogłoszenia i informacje Urzędu Gminy i jednostek budżetowych.

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o zawieszeniu postępowania -fotowoltaika Wysocko 2023-09-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania - MDM Bobrówka 2023-09-18
Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych 2023-02-09
Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej obsługi prawnej 2023-01-12
Powiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci niepełnosprawnych 2022-12-01
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTNA OBSŁUGĘ PRAWNĄ ORGANÓW GMINY LASZKI ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2023 R. 2023-01-03
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego obsługi prawnej 2022-12-27
Otwarty konkurs ofert - Dowóz dzieci niepełnosprawnych 2022-10-25
Powiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz instalacja masztu i flagi w Gminie Laszki 2022-08-10
Zaproszenie do składania ofert na zakup oraz instalację masztu i flagi w Gminie Laszki 2022-07-29
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 2021-08-16
Ograniczenia w ruchu na drogach gminnych 2021-03-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania - budowa oświetlenia w Korzenicy 2021-02-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania - rozbudowa oświetlenia w Bobrówce 2021-02-10
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Korzenica przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-02-08
Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 2021-01-28
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 2021-01-18
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Miękisz Nowy przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 2020-12-21
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego 2020-09-22
Obwieszczenia RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Wietlin wieś 2019-07-31
Informacja o nie rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzenicy 2019-07-23
Obwieszczenie RDOŚ - przebudowa drgoi gminnej Wietlin Wieś 2019-07-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki - DULCIP gazociąg Laszki 2019-05-31
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Laszki z dnia 29 maja 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję 2020-2023. 2019-05-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn Przebudowa drogi gminnej Wietlin wieś 2019-02-11
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci niepełnosprawnych 2019-01-03
Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego o decyzji w sprawie nieruchomości położonej w Miękiszu Nowym 2018-11-05
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa pomocy dydaktycznych 2018-09-18
Informacja Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie nieruchomości położonej w Miękiszu Nowym 2018-09-14
Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup monitorów interaktywnych 2018-09-13
Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych 2018-09-03
Zaproszenie do składania ofert na zakup monitorów interaktywnych 2018-08-27
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zakup monitorów interaktywnych 2018-08-20
Informacja z otwarcia ofert - Zakup monitorów interaktywnych 2018-08-02
Zaproszenie do składania ofert na zakup monitorów interaktywnych 2018-07-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki - biogazownia Charytany 2018-03-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - KANALIZACJA MIĘKISZ NOWY ETAP II 2018-03-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - KANALIZACJA MIĘKISZ NOWY ETAP II 2018-03-29
zawiadomienie o wyborze oferty - Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla" 2018-01-18
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla 2018-01-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn 2018-01-03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2018-01-03
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w oparciu o bilety miesięczne 2017-12-20
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w.s. przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalziacji sanitarnej wraz z przyłaczami w Miękiszu Nowym - etap II" 2017-12-18
Powiadomienie dotyczące otwartego konkursu ofert na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2018 r. 2017-12-18
Zaproszenie do składania ofert na Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w oparciu o bilety miesięczne 2017-11-28
Otwarty konkurs ofert na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2018 r. 2017-11-22
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Miękiszu Nowym 2017-06-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania -oświetlenie uliczne w Bobrówce 2017-06-01
Obwieszczenie RDOŚ plan zadań ochronnych 2017-06-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania -oświetlenie uliczne w Wietlinie 2017-05-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania -oświetlenie uliczne w Bobrówce 2017-05-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania -zbieranie i przetwarzanie odpadów w Bobrówce 2017-05-22
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 2017-05-04
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki - kanalizacja Miękisz Nowy 2017-04-28
zaproszenie do składania ofert - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DROGACH GMINYCH W M. BOBRÓWKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 2017-04-06
zaproszenie do składania ofert - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ W M. WIETLIN OSADA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 2017-04-06
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-04
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Opiekuna Do Wykonywania Specjalistycznych Usług Opiekuńczych 2017-03-27
Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach 2017-02-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania - nadbudowa wiaty SUW Charytany 2017-02-22
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach o naborze na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych 2017-02-22
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-17
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2017-02-01
Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laszkach 2017-01-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania - wodociąg Wietlin 2017-01-24
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach o naborze na stanowisko asystenta rodziny 2017-01-10
Zaproszenie do skladania ofert na obsługę prawną Organów Gminy Laszki oraz jednostek organizacyjnych 2016-12-12
Konsultacje w sprawie projektów uchwał 2016-10-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki - przebudowa drogi 2016-09-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki - wydobycie Sanakiewicz 2016-08-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej -wiata na ter. oczyszczalni Laszki 2016-07-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania - kanalizacja Miękisz Nowy 2016-07-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania - wiata na ter. oczyszczalni ścieków w Laszkach 2016-07-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - linia energetyczna Wietlin 2016-06-30
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły w Wietlinie 2016-06-29
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły w Miękiszu Starym 2016-06-29
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora publicznej Zespołu Szkół w Laszkach 2016-06-29
Obwieszczenie RDOŚ umorzenie Motwica 2016-05-23
Obwieszczenie RDOŚ podjęcie postępoiwania Motwica 2016-05-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego - linia energetyczna Wietlin 2016-05-18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznej Zespołu Szkół w Laszkach 2016-05-16
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznej szkoły w Miękiszu Starym 2016-05-16
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznej szkoły w Wietlinie 2016-05-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - wodociąg Bobrówka 2016-05-11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Plan zadań ochronnych NATURA 2000 2016-04-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji środowiskowej - FARMER Wietlin Trzeci 2016-04-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji odmownej - kopalina Wietlin i Wysocko 2016-04-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyyjnego - wodociąg Bobrówka 2016-04-15
Postanowienie/ zawieszenie postępowania- Biogazownia Tuchla 2016-04-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - budowa oświetlenia ulicznego w m. Bobrówka 2016-04-06
Obweiszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - rozbudowa kanalizacji Laszki 2016-04-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki końcowe FARMER Wietlin Trzeci 2016-03-22
Opinia PPIS "Biogazownia Tuchla" 2016-03-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania " Oswietlenie uliczne Bobrówka 2016-03-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania " Kanalizacja Laszki" 2016-03-04
Konsultacje społeczne w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 r. 2016-03-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki "KRUSZNET" Wietlin i Wysocko 2016-02-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki- wszczęcie postępowania "FARMER" Wietlin Trzeci 2016-01-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki - raport biogazownia Tuchla 2015-12-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OBSŁUGA PRAWNA 2015-12-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji środowiskowej - wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Wysock II" 2015-12-22
Zapytanie ofertowe 2015-12-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki - raport Sanakiewicz Sp. z o.o. 2015-12-17
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ ORGANÓW GMINY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2015-12-11
Ogłoszenie Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Laszkach - sprzedaż koparko-ładowarki 2015-12-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej DULCIP - kanalizacja Miękisz Stary 2015-11-16
Postanowienie Wójta Gminy Laszki - zawieszenie postępowania - PGB Development Sp. z o.o. 2015-11-03
Postanowienie Wójta Gminy Laszki - zawieszenie postępowania - Sanakiewicz Sp. z o.o. 2015-11-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - kanalizacja Tuchla 2015-10-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki Żwirownia Wysock 2015-10-16
Postanowienie Wójta Gminy Laszki o obowiązku przeprowadzenia ooś - biogazownia Tuchla 2015-10-16
Postanowienie Wójta Gminy Laszki - zawieszenie postępowania - Black Oil So. z o.o. 2015-10-15
Postanowienie Wójta Gminy Laszki - wydobywanie piasku ze złoża w Wietlinie - Sanakiewicz Sp. z o.o. 2015-10-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji środowiskowej - wydobycie kopaliny "Wysock - Brzeg I" 2015-10-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego -rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Miękisz Stary 2015-10-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa sieci kanalizacji sanitarnej Tuchla 2015-09-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - kanalizacja Charytany 2015-09-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki - rozbudowa kanalizacji Laszki 2015-09-23
Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego - modernizacja gruntów i budynków Korzenica 2015-09-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki Żwirownia Wysock 2015-09-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - wodociąg Kobyluchy 2015-09-02
Informacja ARiMR w sprawie zgłaszania wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnej okoliczności 2015-08-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego -rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Laszki 2015-08-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego -rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Charytany 2015-08-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - kablowa linia elektroenergetyczna Korzenica 2015-08-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej DULICP - Budowa łącznika wodociągowego 2015-08-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego - łącznik wodociągowy Wietlin I - Wietlin III 2015-07-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej - oświetlenie uliczne Tuchla 2015-07-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji środowiskwoej - wodociąg Wietlin I - Wietlin III 2015-07-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji środowiskowej - kanalizacja Tuchla 2015-07-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postepowania administracyjnego - linia energetyczna kablowa Korzenica 2015-07-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postepowania administracyjnego - budowa wodociągu Korzenica - Kobyluchy 2015-07-17
Postanowienie Wójta Gminy Laszki o obowiązku przeprowadzenia ooś - odpady gumowe Laszki 2015-07-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej DULICP - oświetlenie uliczne Miekisz Stary 2015-07-08
Postanowienie Wójta Gminy Laszki o braku konieczności przeprowadzenia ooś - wodociąg Wietlin I - Wietlin III 2015-07-08
Informacja o zakończeniu trzeciego etapu szkoleń realizowanych w ramach Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” 2015-07-06
Postanowienie Wójta Gminy Laszki o braku konieczności przeprowadzenia ooś - kanalizacja Tuchla 2015-07-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postepowania administracyjnego (oświetlenie uliczne- Tuchla Osada) 2015-06-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej dla MDM Polska Sp. z o.o. w Bobrówce 2015-06-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-06-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji zmieniającej 2015-05-28
Informacja Wójta Gminy Laszki z dnia 27 maja 2015r. o przystąpieniu do wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję od 2016r. do 2019r. 2015-05-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2015-05-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postepowania administracyjnego 2015-05-25
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2015-05-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postepowania administracyjnego 2015-05-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-04-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2015-04-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postepowania administracyjnego 2015-04-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-03-31
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2015-03-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji o wzizt 2015-03-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-03-20
Postanowienie Wójta Gminy Laszki 2015-03-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-03-19
Informacja dotycząca zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2015-03-18
Ocena oddziaływania na środowisko planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie 2015-03-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-03-03
Ogłoszenie Wójta Gminy Laszki 2015-03-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2015-03-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-02-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-02-17
Zapytanie ofertowe w ramach projektu 2015-02-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2015-01-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postepowania administracyjnego 2015-01-28
Informacja Wójta Gminy Laszki o wyborze oferty 2015-01-16
Informacja o zakończeniu drugiego etapu szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” 2015-01-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji środowiskowej 2015-01-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji środowiskowej 2015-01-02
Zapytanie ofertowe 2014-12-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-12-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2014-12-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2014-12-18
Postanowienie Wójta Gminy Laszki o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2014-11-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki końcowe 2014-11-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanym postanowieniu 2014-11-12
Postanowienie Wójta Gminy Laszki o odmowie interpretacji decyzji środowiskowej 2014-11-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej 2014-11-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanym postanowieniu 2014-10-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wydanej decyzji lokalizacyjnej 2014-10-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-10-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o przedłożeniu raportu ooś 2014-09-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postepowania administracyjnego 2014-09-02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2014-08-19
Informacja na temat składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego 2014-08-19
Wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników 2014-08-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o przedłożeniu raportu ooś 2014-06-26
Postanowienie Wójta Gminy Laszki 2014-06-23
Postanowienie Wójta Gminy Laszki nakładające obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 2014-06-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-05-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2014-05-19
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2014-05-07
Opinia PPIS 2014-04-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2014-03-07
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2014-02-27
Informacja o zakończeniu I-szego etapu projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Laszki" realizowanego w roku 2013 2014-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1715R w m. Miękisz Stary 2014-01-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1714R w m. Korzenica, Miękisz Nowy 2014-01-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 49 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1674R w m. Wietlin Trzeci 2014-01-30
Otwarty konkurs ofert na zadanie Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu 2013-12-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2013-08-23
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2013-08-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2013-07-05
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2013-06-27
Projekt systemowy "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI" 2013-06-27
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części 2012-04-17
Obwieszczenie o wyłożeniu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Laszki 2012-03-12
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „UCZEŃ NA WSI” realizowanego ze środków PFRON. 2009-08-21
OBWIESZCZENIE 2012-04-18
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Laszki - PROJEKT 2012-04-25
Ogłoszenie 2012-06-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2012-07-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki 2013-03-22
Opinia PPIS w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-04-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administarcyjnego 2013-06-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-06-27
Opinia PPIS w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-07-09
Opinia RDOŚ w Rzeszowie 2013-07-09

  Ilość odwiedzin: 2045287