Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP Wietlin

Ochotnicza Straż Pożarna w Wietlinie dzięki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotacji na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wietlin celem zwiększenia potencjału technicznego” zgodnie z umową 7665/2023/UR/R/DR z dnia 01.08.2023 r. zakupiła następujący sprzęt:

 

Motopompa pływająca NIAGARA 2 - 1szt.
Radiotelefon DP 4600e – 2 szt.

Wartość zakupionego sprzętu to: 12.150,00 zł