Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Sadzimy rośliny miododajne!

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.
Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Gmina Laszki po raz 4 przyłączyła się do akcji sadzenia drzew i krzewów miododajnych. Tegoroczny program pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” ma na celu zwiększyć liczbę roślin oraz poprawić mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen, a także zapewnić pszczołom źródło pyłku.

W obecnej edycji otrzymaliśmy sadzonki drzew z gatunku lipa i surmia (po 5 sztuk), klon pospolity i klon jawor (po 10 sztuk), oraz krzewy z gatunku pęcherznica kalinolistna (10 sztuk) świdośliwa (2 sztuki), krzewuszka (3 sztuki) i dereń biały (5 sztuk). Sadzonki zostały posadzone w Wysocku na części działek nr 472/1 (obok budynku byłej szkoły) oraz 617 (obok boiska sportowego).

Podkarpackie