Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Kolejne miejscowości zostaną podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej

W Gminie Laszki zakończył się kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej. W ramach zrealizowanego właśnie etapu zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Miękiszu Nowym. Mieszkańcy są obecnie przyłączani do sieci, której długość wynosi ponad 24 km. Koszt budowy kanalizacji przekroczył 6 mln zł, i był współfinansowany ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 3,3 mln zł.
Już niedługo kolejne miejscowości zostaną wyposażone w sieć kanalizacyjną.

W czerwcu br. Gmina Laszki podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Wietlinie Osadzie. Dzięki tej inwestycji, której koszt wynosi 1,9 mln zł, powstanie oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z wykorzystaniem zraszanych złóż biologicznych oraz zostanie wybudowanych 950 mb sieci kanalizacyjnej. Termin zakończenia zadania – październik 2024 r.

Z kolei w miesiącu lipcu Gmina podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Bobrówce. Inwestycja ma kosztować 7,3 mln zł, jej projekt zakłada budowę ponad 13 km sieci kanalizacyjnej a zakończenie zadania ma nastąpić w listopadzie 2024 r.

Budowa kanalizacji w Bobrówce i Wietlinie Osadzie jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6,9 mln zł (Bobrówka) oraz 1,8 mln zł (Wietlin Osada).

Co więcej, do końca listopada br. ma się zakończyć budowa kanalizacji w Wietlinie i Wietlinie Pierwszym, której umowa opiewa na kwotę 11,6 mln zł a dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu wynosi 8 mln zł. Po zakończeniu tej inwestycji długość sieci zwiększy się o ponad 20,5 km.

Ponadto Gmina Laszki posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę kanalizacji w Wysocku, będzie więc aplikować o dofinansowanie ze środków FEP 2021-2027 w trwającym naborze wniosków.