Menu WCAG
A
A
A
A
Menu
Kompostownik

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Laszki w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest konieczne dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty - dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady. Przyczyni się to do utrzymania jak najniższych cen za odbiór odpadów komunalnych.

Ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Laszki, 37 – 543 Laszki 36 do  29 lutego 2024 r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Laszki, pokoju nr 8, telefonicznie 16 628 50 46 wew. 108 lub za pośrednictwem e-maila: p.szablan@laszki.eu

Druk ankiety można pobrać poniżej  lub w Urzędzie Gminy Laszki pokój nr. 8.

Załączniki:

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów na terenie Gminy Laszki