Menu WCAG
A
A
A
A
Menu
Okolicznościowa gazetka szkolna wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Laszkach

Michał Zieliński w Laszkach

Michał Zieliński, jarosławianin, żołnierz, poeta, kompozytor, pedagog, znany jako autor powstałej w 1933 r. piosenki "Serce w plecaku", przed wojną swojej aktywności kulturalnej nie prowadził wyłącznie w ramach służby wojskowej i na terenie Jarosławia. W latach 20. dwudziestego wieku w Laszkach szkolił instrumentalistów włościańskiej orkiestry dętej, przygotowywał przedstawienia teatru amatorskiego. Fakt ten odnotowany został w książce "Serce w plecaku", wydanej w 1978 w Warszawie (wyd. MON).

Niejako w stulecie pobytu Zielińskiego w Laszkach przypomnieli o tym mieszkańcy. 16 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury liczne grono uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego pod kierunkiem nauczycieli przedstawiło program słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Zielińskiego. Spektakl prezentował wątki biograficzne i co znamienne, w szerokim zakresie wiersze Zielińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem utworów opowiadających o tragicznych zdarzeniach z okresu drugiej wojny światowej i okupacji niemieckiej, które miały miejsce we wsiach gminy Laszki oraz w okolicach Jarosławia. Poetyckim wersom towarzyszyły piosenki żołnierskie, wykonywane z użyciem bogatego instrumentarium (skrzypce, gitary, flety, keyboard). Wielkie słowa uznania należą się dyrektorowi Szkoły Krzysztofowi Greli, nauczycielom i uczniom za wystawienie spektaklu, który można określić jako artystyczne kompendium o Zielińskim.

Publiczność przybyła na program mogła również obejrzeć wystawę Michał Zieliński – album o Autorze Serca w plecaku, udostępnioną przez JOKiS (czynna do 6 kwietnia br.).

W wydarzeniu na zaproszenie Wójta Gminy Laszki Stanisława Gonciarza uczestniczyła rodzina Michała Zielińskiego, córka Jadwiga Spiradek oraz wnuk Piotr wraz z małżonką i teściem.

Tekst: Andrzej Zgryźniak, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

Zdjęcia: Krzysztof Grela, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach