Menu WCAG
A
A
A
A
Menu

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, iż rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 235% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1.823,60 zł na osobę samotnie gospodarującą,
  • 1.410,00 zł na jedną osobę w rodzinie.

Przypominamy i zachęcamy mieszkańców Gminy Laszki do odbioru skierowań na otrzymanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus. W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody netto wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Dystrybucja artykułów spożywczych rozpocznie się z dniem 05 lipca 2023r i prowadzona będzie w dniach środa i czwartek w godzinach od 8.30 do 13.00 w punkcie wydawania żywności w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej 5.