Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi Wietlin-Potok 2018-11-09
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Korzenica przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne (dz. 457/1). 2018-11-09
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej Laszki-Charytany 2018-11-09
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tuchla przeznaczonych do dzierżawy na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r. w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne (cz. dz. 501/2 i cz. dz. 703). 2018-11-09
Zaproszenie do składania ofert na Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Wietlin Trzeci 2018-11-07
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-11-05
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi Wietlin-Potok 2018-11-08
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Laszki-Charytany 2018-11-08
Zawiadomienie o wyborze oferty - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy 2018-11-02
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Charytany przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.: 334/13). 2018-10-29
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miękisz Nowy przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.: 263/6 i 263/8). 2018-10-29
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Laszki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (dz.: 2542/6). 2018-10-29
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laszki (RGR-II.6840.10.6.2018 - dz. 2725/50). 2018-10-29
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bobrówka (RGR-II.6840.4.8.2018 - dz. 376/5). 2018-10-29
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tuchla (RGR-II.6840.11.6.2018 - dz. 300/2). 2018-10-29
Informacja z otwarcia ofert - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy 2018-10-29
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi gminnej Laszki-Charytany 2018-10-25
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi Wietlin-Potok 2018-10-25
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-24
Unieważnienie postępowania Remont drogi gminnej Laszki-Charytany 2018-10-25
Unieważnienie postępowania Remont drogi Wietlin-Potok 2018-10-25
Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-10-24
Przetarg nieograniczony Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy 2018-10-19
Ogłoszenie wyników na Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych z terenu Gminy Laszki 2018-10-12
Zaproszenie do składania ofert na Remont drogi gminnejj Laszki-Charytany w km 0+600 - 1+ 500+ 2018-10-10
Zaproszenie do składania ofert Remont drogi Wietlin Potok 2018-10-10
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu TIK dla szkół podstawowych z terenu Gminy Laszki w ramach projektu pn. 2018-09-24
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-10-17
Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi Miękisz Nowy -Sklep 2018-09-24
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-10-03
Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-10-03
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-09-10
Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-08-30
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-08-30
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Wysocko-cmentarz 2018-08-03
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Korzenica-Karapyty 2018-08-03
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Tuchla-Tuchla Osada 2018-08-29
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Wysocko-cmentarz 2018-08-06
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Korzenica-Karapyty 2018-08-14
Zaproszenie do składania ofert Remont drogi Wysocko -Węgry 2018-08-14
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi Miękisz Nowy-Sklep 2018-08-16
Zaproszenie do składania ofert Przebudowa drogi gminnej Tuchla -Tuchla Osada 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Tuchla-Tuchla Osada 2018-08-28
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi Wysocko-Węgry 2018-08-28
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi Wysocko-Węgry 2018-08-29
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Wysocko-cmentarz 2018-07-25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Przebudowę drogi gminnej Korzenica-Karapyty 2018-07-25
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Korzenica-Karapyty 2018-07-25
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laszki 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laszki 2018-07-18
Zaproszenie do składania ofert Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laszki 2018-07-03
Informacja z otwarcia ofert -Przebudowa drogi gminnej Korzenica -Karapyty 2018-07-09
Zaproszenie do składania ofert Przebudowa drogi gminnej Korzenica -Karapyty 2018-07-09
Unieważnienie postępowania Przebudowa drogi gminnej Korzenica - Karapyty 2018-07-09
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Laszki-Kozły w km 0+000-0+980 2018-06-12
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Laszki-Kozły w km 0+000-0+980 2018-06-07
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej Wysocko-wieś 2018-06-08
informacja z otwarcia ofert: "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Wysocku" 2018-04-19
zawiadomienie o wyborze oferty - PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOCKU 2018-04-25
Plan zamówień na rok 2018 2018-01-26
Przetarg nieograniczony - Budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Laszki 2017-09-04
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2017-01-27

  Ilość odwiedzin: 142510