Baner głowny strony Gmina Laszki Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Dział przedstawia informacje o przetargach ogłaszanych przez Urząd Gminy.

 Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowy i remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Laszki 2018-05-17
Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej Laszki -Kozły w km. 0+000 - 0+980 2018-05-07
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowy i remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Laszki 2018-05-02
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowy i remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Laszki 2018-04-27
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowy i remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Laszki 2018-04-26
zawiadomienie o wyborze oferty - PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOCKU 2018-04-25
informacja z otwarcia ofert: "Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Wysocku" 2018-04-19
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Korzenica przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (dz.: 346/1, 346/2, 348/6, 348/7). 2018-04-16
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Laszki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (dz.: 3061/2, 3061/3). 2018-04-16
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bobrówka przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (dz.: 180/12). 2018-04-16
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (dz.: 298/3, 298/6, 298/8). 2018-04-16
Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.: 298/1, 298/2, 298/4, 298/5, 298/7). 2018-04-16
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowy i remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Laszki 2018-04-13
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOCKU 2018-03-30
Plan zamówień na rok 2018 2018-01-26
Zawiadomienie o wyborze oferty -Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla 2018-01-10
Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla 2017-12-28
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2018 2017-12-21
Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2018 2017-12-19
Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej w Tuchli 2017-12-12
Przetarg nieograniczony Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego 2017-11-10
Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania: Przebudowa kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Bobrówce 2017-11-13
Informacja z otwarcia ofert na Dostawe energii dla Gminy Laszki 2017-11-20
Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki w roku 2018 2017-11-21
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego 2017-11-27
Zaproszenie do składania ofert - Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Laszki 2017-12-04
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: Przebudowa kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Bobrówce 2017-10-30
informacja z otwarcia ofert - PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. LASZKI 2017-10-17
Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Laszki 2017-10-09
zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Laszki 2017-10-03
Informacja z otwarcia ofert - BUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. LASZKI 2017-09-20
Przetarg nieograniczony - Budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Laszki 2017-09-04
Ogłoszenie wyników przetargu na Termomodernizację świetlicy w m. Tuchla 2017-08-25
Przetarg nieograniczony na Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Korzenica 2017-08-02
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Budowę i rozbudowę istniejacej oczyszczalni ścieków w m. Laszki 2017-07-31
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W M. KORZENICA - II przetarg 2017-07-28
Zaproszenie do składania ofert Remont drogi w m. Czerniawka 2017-07-17
Przetarg nieograniczony na TERMOMODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KORZENICA 2017-07-10
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W M. KORZENICA 2017-07-06
informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony - TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KORZENICA 2017-07-04
informacja z otwarcia ofert - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. LASZKI 2017-06-30
Przetarg nieograniczony na Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Korzenica 2017-06-19
Przetarg nieograniczony na Budowę i rozbudowę istniejacej oczyszczalni ścieków w m. Laszki 2017-06-14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m.Laszki 2017-06-14
Zaproszenie do składania ofert Przebudowa drogi gminnej Tuchla -Tuchla Osada 2017-05-30
Zaproszenie ddo składania ofert - Budowa płytki odbojowej, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Wietlinie 2017-06-12
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowę drogi gminnej Bobrówka -Korzenica 2017-05-30
Przetarg nieograniczony Budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Laszki 2017-05-10
Zaproszenie do składania ofert na Utwardzenie placu przy budynku remizo-świetlicy w m. Tuchla 2017-05-30
Zaproszenie do składania ofert na Przebudowa drogi gminnej Laszki- Cmentarz 2017-05-30
Zaproszenie do składania ofert na remont drogi wew. Korzenica -Karapyty 2017-05-30
Zaproszenie do składania ofert na remont bieżący dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Laszki 2017-03-08
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2017-01-27
ogłoszenie wyników Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Laszki 2016-12-23
Zawiadomienie o wyborze oferty na dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w oparciu o bilety miesięczne 2016-12-27
Zaproszenie do skladania ofert na dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w oparciu o bilety miesięczne. 2016-12-13
Unieważnienie przetargu Zakup energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych , zasilania oświetlenia drogowego 2016-12-19
Informacja z otwarcia ofert odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Laszki. 2016-12-12
Przetarg nieograniczony na Zakup energii elektrycznej dla Gminy Laszki, jednostek organizacyjnych Gminy na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego 2016-12-09
przetarg nieograniczony Odbiór i Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z Terenu Gminy Laszki 2016-11-24
Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w okresie od 01 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku w oparciu o bilety miesięczne. 2016-07-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę urn wyborczych dla Gminy Laszki 2016-06-17
Zaproszenie do składania ofert na dostawę urn wyborczych dla Gminy Laszki 2016-06-02

  Ilość odwiedzin: 1497