Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Piątek, 27 lutego 2015 r.

Wydarzenia

Wójt Gminy Laszki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów:

  1. Samochód specjalny – pożarniczy FS Lublin ŻUK A15C: nr fabryczny 247512, nr rejestracyjny PRA 560B, rok produkcji 1976 – cena wywoławcza 1.050,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.
  2. Samochód specjalny – pożarniczy FS Lublin ŻUK A06: nr fabryczny 514752, nr rejestracyjny RJA 49JK, rok produkcji 1990 – cena wywoławcza 1.500,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.
  3. Samochód specjalny – pożarniczy ROBUR LO 2002, nr fabryczny 2972809015, nr rejestracyjny RJA N284, rok produkcji 1987 – cena wywoławcza 2.700,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT.
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Laszki /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla 4 beneficjentów projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń:
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2. Indywidualne doradztwo zawodowe i personalne
3. Terapia psychologiczna

Informacja o zakończeniu drugiego etapu szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Laszki".
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje o zakończeniu drugiego etapu szkoleń realizowanych w ramach Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie przez ośrodki pomocy społecznej.
Głównym celem Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” było podwyższenie statusu społecznego i zawodowego klientek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach.

Powiadomienie o wyborze oferty na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu".

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP
5 listopada 2014 r. zatwierdzona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, będąca głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego.
Definiuje ona nasze interesy i działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa, a także odwołuje się do relacji w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Pakt Północnoatlantycki. Jest to także pierwszy dokument szeroko integrujący sprawy bezpieczeństwa, odnoszące się zarówno do zagrożeń polityczno-militarnych, jak i społeczno-ekonomicznych.
Link do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP: http://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf
Akademia PARP - W Nowy Rok z podpisem elektronicznym
Zbliżający się Nowy Rok jak zawsze przyniesie firmom niespodzianki i nowe wyzwania. I nie chodzi o realizację noworocznych postanowień czy ekspansję na nieznane dotąd rynki, lecz o przygotowanie firm do zmian podatkowych. Jedną z nowinek jest konieczność składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Wiele firm, których ten obowiązek dotyczy, nie jest na to wyzwanie jeszcze gotowa.
Projekt 8.1.2 POKL Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, która realizuje projekt pod nazwą „Zmiana szansą na rozwój Podkarpaciu”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, informuje o rekrutacji na ścieżkę stażową.
Grupą docelową projektu stanowią osoby bezrobotne/ nieaktywne zawodowo, przewidziane do zwolnienia/ zwolnione z winy pracodawcy w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Wójt Gminy Laszki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Laszki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu".

Laszki w cieniu spadochronów
Artykuł pochodzi z pisma "Spadochroniarz" nr 75 (3/2014)
Piątek, 27 czerwca 2014 roku, godziny popołudniowe, na lądowisko Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej przybyli sędziowie wytypowani do przeprowadzenia XI Mistrzostw Podkarpacia w Celności Lądowania. Rozglądając się wokół zaczęli zastanawiać się czy to na pewno tu mają odbyć się te zawody? Może źle trafiliśmy? Żywego ducha, pustka i błoga cisza. Uznali, że dobry sen po podróży w tak pięknych okolicznościach przyrody wyśni nowy dobry dzień.
Spływ "El Dorado Kajakowe" na rzekach Szkło i San
W dniach od 6-7.09.2014 r. odbył się kolejny spływ kajakowy rzeką Szkło i San.
Spływ rozpoczął się z miejscowości Tuchla, po przepłynięciu 38 km kajakarze dotarli do Jarosławia.
Podczas dwudniowego spływu uczestnicy zatrzymali się na nocleg w miejscowości Laszki, w pobliżu lądowiska Laszki. Dzięki uprzejmości członków Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej, który użytkuje tutejsze lądowisko, wodniacy poszybowali nad okolicą, a loty szybowcem sprawiły na nich ogromne wrażenie.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »