Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Środa, 25 maja 2016 r.

Wydarzenia

Komunikat

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu informuje, że w Ośrodku Zdrowia w Laszkach w każdy wtorek i czwartek w godz. od 12:00 – 14:00 będzie przyjmował lekarz pediatra pracujący na Oddziale Dziecięcym w Jarosławiu
Uroczystości poświęcenia Remizy OSP w Bobrówce
W dniu 15 maja 2016 r. w Bobrówce odbyło się uroczyste otwarcie Remizy OSP. Kwadrans przed 14:00 na palcu przy obiekcie zebrał się oddział strażaków oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Laszki. Po ustawieniu szyku, pod przewodnictwem Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy przemaszerowali do kościoła na uroczystą mszę, którą w intencji strażaków sprawował Proboszcz Parafii z Ryszkowej Woli Andrzej Więcek.
II Pruchnicki Jarmark Wielkanocny
19 marca w Pruchniku odbył się II Pruchnicki Jarmark Wielkanocny, w którym uczestniczyło kilkunastu wystawców z całego powiatu jarosławskiego. Gminę Laszki reprezentowało Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Laszki – KGW w Bobrówce, KGW w Wysocku i nowo powstałe KGW w Tuchli.
Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osobom im najbliższym
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16 w Przeworsku realizuje projekt w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz w 18-stu jego Filiach i Mobilnych Centrach Pomocy. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa podkarpackiego na rok 2016 i jest współfinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Ministra Sprawiedliwości w Warszawie.
Stowarzyszenie od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego i bezpłatnie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz im najbliższym, którzy potrzebują wsparcia prawnego, psychologicznego i materialnego. Zarząd Stowarzyszenia działa społecznie.
Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage.
Warsztaty odbędą się w dniu 11.03.2016 r. /piątek/ o godz. 10.00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.
Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

W związku przyjętym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 lutego 2016r. w III czytaniu projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach podaje informację MRPiPS dotyczącą przyjętego Projektu Programu „Rodzina 500+” oraz warunków nabywania i zasadach ustalania uprawnienia do świadczenia wychowawczego.

Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania produktów rolnych przez Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach oraz zasady dystrybucji tych produktów dla osób potrzebujących, spełniających kryteria określone w art. 5 i 7 ustawy o pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach uprzejmie informuje, że w dniu 23 luty 2016r. zostaną dostarczone przez Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie produkty rolne (jabłka) z przeznaczeniem dla osób potrzebujących, spełniających kryteria określone w art. 5 i 7 ustawy o pomocy społecznej.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi:
Od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę". Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń; dotychczas wystarczyło przekroczyć je choćby o złotówkę, by stracić wszystkie zasiłki. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informacja  dla Posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach informuje, że Uchwałą Rady Gminy Laszki Nr IX/85/15 z dnia 29 grudnia 2015r. został wprowadzony w Gminie Laszki samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Karta Dużej Rodziny".
Program przede wszystkim ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;
2) ułatwianie dostępu do rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na korzystnych warunkach;
3) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »