Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza RSS Kontakt Mapa strony
Sobota, 23 maja 2015 r.

Wydarzenia

Na podstawie komunikatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie, Urząd Gminy Laszki informuje o możliwości wystąpienia zjawiska meteorologicznego:

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1
Obszar: woj. podkarpackie – Gmina Laszki
Ważność zagrożenia: od godz. 11:00 dnia 21.05.2015 r. do godz. 21:00 dnia 21.05.2015 r.

Przebieg:
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10mm do 15mm, lokalnie 25mm oraz porywami wiatru do 70km/h. Lokalnie opady gradu

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Czas wydania ostrzeżenia: 2015-05-21, godz. 06:50

O zaistniałych zdarzeniach proszę informować:
Urząd Gminy: (0-16) 628-50-46 (w godzinach pracy)
Straż Pożarna: 998
Pogotowie ratunkowe: 999
Policja 997

Proszę zachować ostrożność

VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXI STMiG 2015
W dniach 26 maja - 1 czerwca odbędzie się XXI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2015. Impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Gmina Laszki bierze udział w tej imprezie.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Animatorem Sportu Pawłem Czerwińskim, tel. 727-694-469
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Laszki /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla 1 beneficjenta projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Złote Gody - 50 lecie pożycia małżeńskiego
W dniu 9 kwietnia 2015r. w Laszkach odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i szczęścia na wiele jeszcze długich wspólnych lat złożyli Jubilatom Wójt Gminy Stanisław Gonciarz, Przewodniczący Rady Gminy Marek Bawoł oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Bogusław Kuta i Mirosław Broda.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 27.03.2015r. upublicznionego w dniu 27.03.2015r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Laszki pod adresem (www.laszki.pl/bip), Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach pod adresem (www.laszki.pl/bip/gops), oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, dotyczącego realizacji szkoleń dla 4 beneficjentów projektu systemowego, „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie:
1. Kurs komputerowy
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta złożona przez:

Zagłosuj na rodzinny plac zabaw w naszej Gminie
Zagłosuj na rodzinny plac zabaw w naszej Gminie. Wytypowana lokalizacja to plac przy świetlicy wiejskiej w Wietlinie Trzecim. Wejdź na stronę http://nivea.pl/podworko i oddaj głos. Każdy głos jest ważny i nic nie kosztuje, ponieważ głosowanie odbywa się przez formularz na stronie internetowej. Nivea wykona nieodpłatnie w Polsce 20 placów zabaw, więc zmobilizujmy sie i zagłosujmy na Wietlin Trzeci - wytypowany na rodzinny plac zabaw przez Gminę Laszki.
Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr V/53/11 Rady Gminy Laszki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Laszki, Wójt Gminy Laszki ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Laszki w 2015 roku.
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASZKI"

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Laszki /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia dla 4 beneficjentów projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Laszki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń:
1. Kurs komputerowy
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna

1% - Borys Szyc i Sonia Bohosiewicz zagrali dla dzieci z Domu Dziecka w Jarosławiu!
Przypominamy, że w rozliczeniach PIT mogą Państwo przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zwracamy się zatem z prośbą o pomoc w dokończeniu budowy nowej siedziby Domu Dziecka w Radymnie. W zbieranie funduszy zaangażowali się m.in. znani polscy aktorzy. Film z ich udziałem możesz zobaczyć  TUTAJ My również możemy pomóc!
Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie, już od roku 2006 koordynuje i nadzoruje realizację programów profilaktycznych, w ramach których każda ubezpieczona kobieta w wieku 25-59 lat może raz na 3 lata wykonać bezpłatnie badanie cytologiczne, a w wieku 50-69 lat raz na 2 lata bezpłatne badanie mammograficzne.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »